Kompozyty polimerowe – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co to są kompozyty polimerowe?

Kompozytami polimerowymi nazywamy materiały, które powstały jako efekt kombinacji kilku (przynajmniej dwóch) materiałów, jakie różnią się między sobą ze względu na rodzaj oraz sam skład chemiczny. Należy przy tym zaznaczyć, że składniki wyjściowe w materiałach kompozytowych oddziałują wspólnie, ale nie łączą się ze sobą (np. rozumiejąc to przez rozpuszczanie się materiałów w sobie). Pod względem technicznym – materiał kompozytowy jest spójny i jednolity, choć z widocznymi granicami między składnikami wyjściowymi. Kompozyt polimerowy jest efektem połączenia tzw. matrycy ze wzmocnieniem.

Z czego składają się kompozyty polimerowe?

Na kompozyty polimerowe składają się:

  • osnowa – materiał wyjściowy kompozytu (materiał zlepiający wzmocnienie)
  • wzmocnienie – twardszy, bardziej wytrzymały i rozmieszczony w osnowie materiał

Kompozyty polimerowe (razem z kompozytami ceramicznymi) należą do podgrupy kompozytów o osnowie niemetalowej.

Osnowy kompozytów polimerowych bazują na dwóch podstawowych grupach:

  1. Tworzywach termoplastycznych (polimery styrenowe, poliwęglan, poliamidy, poliestry termoplastyczne, polipropylen).
  2. Duroplastach do których zaliczają się żywice chemoutwardzane i żywice termoutwardzane.

Osnowa nadaje ostateczne właściwości cieplne oraz chemiczne gotowego materiału, a przy tym nadaje mu właściwy kształt, zlepia wzmocnienie, przenosi naprężenia na włókna.

Jak wytwarza się kompozyty polimerowe?

Wyróżnia się kilka standardowych metod produkcji kompozytów polimerowych przy szczególnym uwzględnieniu infuzji, laminowania natryskowego i ręcznego oraz próżniowego.

Co zawdzięczamy kompozytom polimerowym?

W przeciwieństwie do jakichkolwiek materiałów naturalnych, kompozyty polimerowe pozwalają na zasadnicze zmniejszenie masy gotowego produktu, a także poprawę jego odporności na korozję, działanie sił zewnętrznych czynnych i biernych, zwiększenie sztywności oraz wpływ na wiele innych właściwości fizycznych i chemicznych.
Wykorzystanie kompozytów polimerowych gwarantuje także zasadniczą optymalizację kosztów produkcji przy krótszych seriach, a także dużą swobodę przy projektowaniu.

Jakie jest zastosowanie kompozytów polimerowych w praktyce?

Kompozyty polimerowe mają szerokie zastosowanie w wielu branżach. Z powodzeniem wykorzystuje się je do produkcji elementów konstrukcyjnych w:

  • budownictwie
  • lotnictwie
  • rolnictwie
  • motoryzacji
  • transporcie
  • sporcie

a także wielu innych sektorach działalności, gdzie konwencjonalne, monolityczne materiały nie wykazują satysfakcjonującej odporności na zużycie (udarność, odporność na działanie wysokiej temperatury) lub charakteryzują się zbyt wysoką masą własną.

Masz pytania?
Potrzebujesz wyceny?
Zadzwoń do nas!